www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Krupa ratuje karier? Kupichy!

Lider zespo?u Feel, b?dzie ?piewa?, nie zawodzi?, jak dotychczas.

Charakterystyczne dla Piotra Kupichy zawodzenie ma swój kres. Piotrek chc?c ratowa? przysz?o?? swoj? i zespo?u rozpocz?? wspó?prac? z Darkiem Krup?, perfekcyjnym menad?erem.

Kupicha_Piotr

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>