www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Krupa: Nie b?d? ratowa? ma??e?stwa z Edyt?!

Chyba nikt si? ju? nie dziwi, ?e Darek chce zako?czy? ostatecznie zwi?zek z Edyt? Górniak. Ona sam ci?gle tylko si? kompromituje, a przy okazji i samego Darka.

Gdy gwiazda biegnie do prasy i opowiada o szczegó?ach swojego ?ycia rodzinnego, ?ali si? na partnera po rozstaniu – wszyscy mówi? ta gwiazda nie ma klasy!

Górniak_Edyta


Teraz, gdy Górniak nie mieszka ju? z m??em, ma nowego m??czyzn? u swojego boku, biega do prasy i opowiada o tym, jakim Darek by? niedobrym m??em. Jak j? „wi?zi?”, na nic nie pozwala?. Górniak mówi w jednym z wywiadów „Byli?my nudn? rodzin?”.

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta


Krupa nie stara si? szuka? odwetu, nawet nie komentuje kolejnych serwowanych przez Edyt? rewelacji. To co, potwierdza, to brak nadziei na uratowanie zwi?zku …

Górniak_Edyta_Krupa_Darek

Krupa_Darek
Wpisz komentarz

  1. 25 lipca 2009 06:50

    dzieciak:

    Pani Edyta , zachowuje si? jak rozpieszczona lala- nawet g?osyu nie ma , nawet hymnu pa?stwowego swojego kraju nie umia?a za?piewa? ,. Nam Polakom przynios?a WIELKI wstyd!!!

  2. 26 lipca 2009 21:03

    Go??:

    „…wszyscy mówi? ta gwiazda nie ma klasy…” Ma klas?! Odpowiada tylko na pytania, a o Panu Darku nawet teraz wypowiada si? ciep?o. A, ?e mówi jak by?o…, a niby dlaczego ma k?ama?? Brak klasy to prezentuj? wszyscy plotkuj?cy i osoby wylewaj?ce na ni? pomyje, a to tylko dlatego, ?e mia?a odwag? odej?? i zmieni? swoje ?ycie. Czyli tak: Naród „z klas?” mo?e sobie wylewa? na Pani? Edyt? pomyje, a Pani Edyta „bez klasy” ma si? uciszy? i nadstawi? drugi policzek. Pani Edycie ?ycz? powodzenia i wytrwa?o?ci!

Podobne posty:

/* */?>