www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Król chcia? zbyt wiele w „Ta?cu z gwiazdami”?

Adam Król za bardzo zasmakowa? si? w gwiazdorskim ?yciu. Wyda?o si?, dlaczego ostatnio nie móg? znale?? pracy.

Wszystko dlatego, ?e za jeden odcinek „Ta?ca z Gwiazdami” za??da? 10 tysi?cy z?otych. To du?o wi?cej, ni? dostaj? gwiazdy.

Jego oczekiwania pobi?y nawet wymagania Hakiela, która za odcinek chcia? 8 tysi?cy z?otych.

Wygl?da na to, ?e Król podobnie, jak Hakiel, liczy? na wi?ksz? kas? z uwagi na s?awn? i popularn? partnerk? …

Czy?by woda sodowa uderzy?a do g?owy? Mo?e brak pracy poskromi jego zap?dy?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>