www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kr?glicka: Nigdy si? nie rozbior?!

To o?wiadczenie to pocz?tek ?a?oby fanów Anety …Dlaczego by?a miss ?wiata nie chce si? rozebra??

Ostatnio Aneta dosta?a propozycj? wysmakowanej sesji zdj?ciowej. Zreszt? nie pierwszy to ju? raz. I jaka by?a jej reakcja? Odmówi?a.

„W ogóle nie wchodzi to w gr?. Nigdy nie bra?am udzia?u w takich odwa?nych sesjach i tym bardziej nie widz? powodu, ?eby decydowa? si? na to teraz, gdy jestem w dojrza?ym wieku. Poza tym takie zdj?cia nie le?? w moim charakterze, w mojej estetyce” (Fakt)

Kr?glicka_Aneta

To rzadko?? w showbiznesie. Dla wi?kszo?ci gwiazd barier? do zmiany zdania stanowi tylko wysoko?? wynagrodzenia za akty. Wida? dla Kr?glickiej od kasy jest co? wa?niejszego.


Tak wi?c, na wieczne amen pozostaje nam ogl?da? Anet? tylko na takich zdj?ciach, gdzie pokazuje co nieco cia?a ...

>>>

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>