www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

KREACJE GWIAZD: Dominika Gaw?da!!!

Niedosz?a uczestniczka programu „Idol” mia?a to szcz??cie, ?e bior?c udzia? w „Szansie na sukces” zosta?a wybrana now? wokalistk? zespo?u Blue Cafe. Dominika, jest z pewno?ci? bardzo charakterystyczn? postaci? nie tylko z uwagi na swoj? oryginaln? urod?, ale tak?e wybór kreacji. Zobaczcie, jak zmieni? si? styl Gaw?dy od pocz?tku jej kariery w Blue Cafe.


Gaw?da_Dominika_Rurak_Sokal_Pawe?

Gaw?da_Dominika_Rurak_Sokal_Pawe?

Gaw?da_Dominika

Gaw?da_Dominika_Rurak_Sokal_Pawe?

Gaw?da_Dominika

Gaw?da_Dominika

Gaw?da_Dominika_Rurak_Sokal_Pawe?

Gaw?da_Dominika_Rurak_Sokal_Pawe?

Gaw?da_Dominika

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>