www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kreacja Dody, jak dzie?o Picassa – foto!

Tradycyjnie ju?, jurorka Tylko nas dwoje w ka?dym odcinku pojawia si? w oryginalnej kreacji. Tym razem te? nie zawiod?a.

Wdzianko Doroty Rabczewskiej wyra?nie nawi?zywa?o do twórczo?ci s?ynnego artysty. Trzeba przyzna?, ?e ca?o?? prezentowa?a si? wyj?tkowo, cho? niektórzy doszukali si? w tej jak na razie niepowtarzalnej kreacji nawi?za? do natury, wi?cej do m?skich cz?onków.

A wy znajdujecie takie nawi?zanie?

Doda_Rabczewska_Dorota

1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>