www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kra?ko na ?wi?ta bez rodziny!

Piotr nie b?dzie malowa? w tym roku pisanek razem z ?on? i dzie?mi.

Nie ma ró?y bez kolców, chcia?oby si? rzec. Dlatego cho? Piotr Kra?ko, prowadz?cy Wiadomo?ci stacji TVP1 jest bardzo popularnym, po??danym i nie?le zarabiaj?cym dziennikarzem, nie ma takiego komfortu, jak ka?dy przeci?tny cz?owiek, który ko?czy swoj? prac? po etacie i spokojnie wraca do domu.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>