www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kozidrak o ?mierci Króla popu!

Wokalistka zespo?u Bajm, chyba jak ka?dy, nie mo?e zrozumie? nag?ego odej?cia Michaela Jacksona. Co jeszcze mówi o zmar?ym arty?cie?

Trudno si? dziwi?, ?e Kozidrak wypowiada si? o Jacksonie w samych superlatywach. W jednym z wywiadów wyrazi?a ?al po jego odej?ciu i wyra?nie zaznaczy?a, ?e Michael Jackson jest niedo?cignionym autorytetem dla ?wiata muzyki.

Kozidrak_Beata

Trudno si? z ni? nie zgodzi?. Co ciekawe, Beata zamierza?a w najbli?szym czasie wyjecha? z rodzin? na koncert Króla popu. Jak wielu jego fanów nie zd??y?a.

Kozidrak_Beata


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>