www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kourtney Kardashian my?la?a o aborcji!

Kourtney Kardashian przyzna?a si?, ?e bra?a pod uwag? mo?liwo?? poddania si? zabiegowi aborcji, kiedy zasz?a w ci???.

Niedawno gwiazda wyzna?a, ?e ojcem jej dziecka jest Scott Disick– jej by?y partner, z którym postanowi?a ponownie u?o?y? sobie ?ycie.

Kourtney nie kryje, ?e jej ci??a nie by?a planowana i na wie?? o dziecku spanikowa?a. Rozwa?a?a nawet mo?liwo?? usuni?cia dziecka. Po d?ugim namy?le dosz?a jednak do wniosku, ?e powody dla których mia?aby to zrobi? s? bardzo egoistyczne. Stwierdzi?a, ?e nie zosta?a zgwa?cona, ?e nie ma 16 lat, ale za to ma 30 lat, zarabia w?asne pieni?dze i sta? j? na to ?eby mie? dziecko.

//Photo by: PR Photos

Nale?a?o by pogratulowa? Kourtney decyzji…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>