www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Koterski narazi? si? swojej by?ej!

Kiedy? Micha? i Beata Sadurska byli razem. Teraz Misiek wraca do tamtych czasów.

Ale wspomnienia w dodatku na ?amach prasy dotycz?ce jego zwi?zku z Beat? Sadursk?, bardzo j? zdenerwowa?y. W Fakcie mo?emy przeczyta? …

Spowied? powinna odbywa? si? w ko?ciele. On wybra? inn? drog?. Jest to dla mnie dziwna próba przypomnienia o sobie z wykorzystaniem zdarze?, z których cz??? nie mia?a miejsca. Szkoda, ?e miesza mnie w to, bo od roku nie mamy kontaktu – denerwuje si? Sadurska.

1 2 3 4 5 6 7

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>