www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Koszmar Kingi Rusin trwa!

Hanna Lis depcze po pi?tach Kindze Rusin! Czy ona chce j? ca?kiem wyko?czy??!

Po tym, jak przyjació?ka Hanna Lis uwiod?a Kindze m??a, Tomasza Lisa, Rusin by?o bardzo ci??ko.

Lis_Tomasz_Lis_Hanna

Gdy Hania zaprzyja?ni?a si? z Piotrem Kra?ko – przyjacielem Kingi jeszcze z lat szkolnych, – tego ju? by?o zbyt wiele.

Kra?ko_Piotr_Lis_Hanna

Ale to co stanie sie teraz jest chyba policzkiem dla Kingi na dobicie …

Rusin_Kinga

Hania Lis straci?a ostatnio prac? w TVP, – jednak ta sprawa nie by?aby na tyle niepokoj?ca dla Kingi, gdyby nie to, ?e ?ona Tomasza Lisa stara si? o posad? u pracodawcy Kingi.

Lis_Hanna

Czy Kinga zniesie kolejny policzek? Praca z Hani? w tej samej stacji?

Co najgorsze, w?odarze TVN nie zaprzeczaj? i nie potwierdzaj? takiej informacji, – chyba zostawiaj? sobie otwart? furtk? …

Ale jak ju? donosz? nieoficjalne ?ród?a, w razie zatrudnienia Hani przez TVN, Kinga zastanawia si? nawet nad zmian?  pracy.

Rusin_Kinga


Czy TVN bez swojej czo?owej prezenterki Kingi Rusin nie straci wi?cej, ni? zyska, na zatrudnieniu kontrowersyjnej Hanki? I jeszcze jedno pytanie … Czy Hanka Lis ma serce ze stali? Trudno si? oprze? wra?eniu, ?e wszystkie kolejne ciosy zadawane s? Kindze z wyj?tkowym wyrachowaniem…

Lis_Hanna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>