www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Korwin-Piotrowskiej dosta?o si? od Sary May!

Sara May skrytykowa?a Karolin? Korwin-Piotrowsk?. Dziennikarka chyba wesz?a jej za paznokie? …

Czym si? narazi?a Karolina?

A tym, ?e oceni?a jedn? z sesji rozbieranych Sary jako zbyt odwa?n? i niesmaczn?.

Mo?e by?o w tym troch? racji? Kim w ogóle jest Sara May? Rzadko mo?na pozna? j? od strony artystycznej.

W mediach figuruje g?ównie jako perwersyjna m?oda kobieta, która swe wyuzdanie prezentuje na forum.

Umie tak?e obra?a? innych ludzi, co czyni cz?sto na swoim blogu. Mo?e wypada skupi? si? na karierze muzycznej?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>