www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Koroniewska w pó? roku zarobi 400 tysi?cy!

M?oda, przedsi?biorcza mama?

Trzeba przyzna?, ?e powrót Joanny Koroniewskiej do pracy i na salony jest bardzo udany! Bardzo, bardzo …

zobacz: Koroniewska po kosmicznej metamorfozie!

Nie do??, ?e aktorka przesz?a wspania?? metamorfoz? i jest totalnym zaprzeczeniem stereotypu zaniedbanej, m?odej matki Polki, to jeszcze w pracy zbije kokosy!

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>