www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Koroniewska pokocha?a przysz?? te?ciow??

Dziecko zmienia bardzo wiele …

Do tej pory Joanna Koroniewska i matka jej narzeczonego Ma?ka Dowbora, Katarzyna Dowbor nie pa?a?y do siebie zbyt wielk? sympati?.

Pojawia?o si? wiele informacji o tym, ?e obie panie toleruj? si? g?ównie ze wzgl?du na Ma?ka …

Teraz, gdy Koroniewska oczekuje dziecka Dowbora, pani Katarzyna sta?a si? dla niej nie tylko przyjació?k? i powierniczk?, ale otacza j? wielk? matczyn? trosk?. Prasa bulwarowa donosi, ?e Joasia prawie ca?y wolny czas sp?dza w mieszkaniu Katarzyny Dowbor.

Szkoda, ze ten medialny przyk?ad Koroniewskiej i Dowbor nie jest cz??ciej odzwierciedlany w szarej rzeczywisto?ci. Wtedy mniej by?oby mo?e z?o?liwo?ci i sporów na linii synowa – te?ciowa …No có?, ale ?ycie gwiazd rz?dzi si? swoimi prawami.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>