www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Koroniewska nie zaprosi na ?lub w?asnego ojca?!

?yciowy w?tek ojca Joasi kryje wiele tajemnic …

Koroniewska wychowywa?a si? bez ojca, – odszed? zaraz po jej narodzinach. Teraz, gdy jej mama ju? nie ?yje Joasia podobno nie utrzymuje z nim ?adnego kontaktu, co potwierdza sam Leszek Koroniewski …

O zmianach w jej ?yciu wiem z gazet i od rodziny, która mieszka w Polsce. Nie znam ?adnych szczegó?ów. Teraz dogadanie si? z córk? graniczy?oby chyba z cudem. Wydarzy?o si? zbyt wiele z?ego. Ale to nadal moje dziecko. Owoc wielkiej mi?o?ci.

Oboje z Joasi? jeste?my bardzo do siebie podobni. Fizycznie, ale nie tylko. To pewnie nie u?atwia nam kontaktów. Nie wierz?, ?e mnie zaprosi. I raczej ju? tego nie oczekuj?. Sam te? nie b?d? si? narzuca?” (?wiat & Ludzie)

A mo?e ?lub Joasi z Maciejem Dowborem i fakt oczekiwania przez ni? dziecka, sk?oni? j? jednak do wyci?gni?cia r?ki do ojca?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>