www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Koroniewska i Dowbor: Nie poka?emy wam dziecka!

Joanna Koroniewska przesz?a ostatnio solidn? metamorfoz?. Tyle mówi si? o jej wspania?ej przemianie zewn?trznej godnej prawdziwej gwiazdy, a Joasia ci?gle jest sob?.

Po gruntownej odmianie, jak? przesz?a po urodzeniu córki Janinki, aktorka Joasia Koroniewska i sporym zainteresowaniem mediów jej osob?, mo?na si? by?o spodziewa?, ?e wcze?niej czy pó?niej pojawi si? temat sesji zdj?ciowej z dzieckiem w jakiej? kolorowej gazecie.

oroniewska_Joanna_Dowbor_Maciej

zobacz: Gwiazdy z dzie?mi na premierze filmu “Planeta 51?!

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>