www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kordek uniewa?nia ma??e?stwo!

Zwi?zek Dariusza z Agnieszk? to ju? odleg?a przesz?o??. Teraz aktorowi zale?y na ko?cielnym uniewa?nieniu tego ma??e?stwa. W ko?cu niespe?na rok temu zosta? ojcem.

Matk? syna Dariusza jest Eliza J?drzejewska i to z ni? w?a?nie Kordek chce ?lubu ko?cielnego. Jednak, aby to marzenie mog?o si? spe?ni? aktor musi uzyska? ko?cielne uniewa?nienie swojego zwi?zku z by?? ?on? Agnieszk? Kordek.


Przy tej okazji Kordek nie zamierza jednak wywo?ywa? ?adnych skandali i ujawnia? kulis rozstania z atrakcyjn? Agnieszk?.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>