www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kordek ochrzci dziecko na wiosn?!

Mimo, ?e maluch ju? teraz ma 7 miesi?cy, aktor nie spieszy si? z ceremoni?.

Jak t?umaczy w rozmowie z Faktem, nie zamierza d?ugo czeka? z chrztem. Có?, synek ma ju? ponad pó? roku – to dla wielu chyba i tak d?ugo. Ale nie dla Dariusza Kordka. Aktor po prostu chce, aby dziecko by?o ochrzczone, wtedy, gdy aura na zewn?trz b?dzie bardziej sprzyjaj?ca. Poza tym, chrzest to sporo pracy …

Chrzciny dziecka to bardzo wa?na uroczysto??. Jak na razie chcemy zaczeka? z chrzcinami, a? zrobi si? cieplej. Na pewno ochrzcimy synka, tylko ?e dopiero na wiosn?. Musimy si? przygotowa? do uroczysto?ci, zaprosi? najbli?sza rodzin? – czytamy.

W takim razie tylko ?yczy? Kordkowi du?o s?o?ca i si?, bo przygotowania poch?on? wiele energii. No, ale s?o?ce szybko j? zregeneruje …

Kordek_Dariusz


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>