www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kordek: Nie mam ?alu do Górniak

By?y partner Edyty, Darek Kordek nie zdradza? jej z kobietami …

ani z m??czyznami. Niedawno Edyta wyzna?a,  ?e w przesz?o?ci by?a zdradzana, nie tylko z kobietami,
ale te? z m??czyznami.
Takie wyznanie rzuci?o cie? podejrze?
na by?ych partnerów Górniak, w tym na Darka Kordka.

Je?li jestem ju? z jedn? kobiet?, to nie interesuj? mnie inne, a tym bardziej m??czy?ni.

Nie jestem rozwi?z?y – w kwestii wierno?ci jestem by? mo?e dinozaurem...”
– powiedzia? Kordek w rozmowie z Super Expressem.

Jak si? okazuje, by? nie tylko wierny Edycie Górniak, ale teraz po latach, gdy bra? udzia? w programie „Jak oni ?piewaj?”,
musia? si? nas?ucha? nieprzyjemnych komentarzy od jurorki, któr? w?a?nie by?a Edyta.
Nie ma do niej o to ?alu.

„Pisa?o si?, ?e wy?ywa?a si? na mnie jako jurorka, ale ja tego nie odebra?em w ten sposób. Edyta po prostu
idealnie wpasowa?a si? w konwencj? programu
i mo?e nie do ko?ca wiedzia?a, jak do mnie podej??.
Nie mam do niej ?alu za lekkomy?lne i chybione komentarze. Ca?kowicie j? rozgrzeszam
.” – podaje SE.

Czy w takim razie Darek Kordek to nie prawdziwy anio? na ziemi? Ciekawi tylko, czemu taki bezkonfliktowy
tradycjonalista rozsta? si? w?a?nie z trzeci? kobiet? swojego ?ycia (Agnieszta Gewert) …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>