www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Korcz wyleczy?a z?amane serce

Sama rozbi?a czyje? ma??e?stwo

Teraz chce sprzeda? dom, w którym mieszka?a w okresie, gdy m?? zostawi? j? dla m?odszej

Tu leczy?a swoje rany po rozstaniu z m??em, który zostawi? j? dla innej kobiety. Tu wreszcie uda?o jej si? odzyska? spokój, chocia? dotkliwie odczuwa?a samotno??„. – donosi ?wiat & Ludzie.

Je?li kupi nowe lokum, pewnie nie b?dzie ju? czu? si? w nim samotnie.

Jej partner Pawe? Pigo? rozwiód? si? i dla Anny zostawi? ?on? i dzieci.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>