www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kopania o zwi?zku z Jansonem!

Nie masz przyjació?ki, nie masz z kim pogada?? Biegnij do prasy kolorowej, -oni z pewno?ci? wys?uchaj? i napisz? …

I tak w?a?nie z tygodnika Na ?ywo dowiadujemy si? o powodach rozstania Lidii z muzykiem Varius Manx, Robertem Jansonem. Ma?o, kto wiedzia?, ?e Lidia i Robert kiedy? byli par?. Teraz wiedz? ju? wszyscy, ma?o tego jasne sta?o si?, czemu ten zwi?zek skazany by? na kl?sk?.

Ja chcia?am ?piewa?, a on powiedzia? mi, ?e w zwi?zku jest miejsce tylko dla jednej gwiazdy. My?l?, ?e mia? racj?. Chcia? chroni? nasz zwi?zek. On szuka? rodziny, ?ony, dzieci. Nie by?am na to gotowa. Mia?am zaledwie 22 lata.

Kopania_Lidia

Jak potoczy?y si?  ich dalsze losy, ju? wiemy. Janson- gwiazda za?o?y? rodzin?, a Lidia robi karier?.

Janson_Robert_rodzina

Kopania_Lidia

Kopania_Lidia

Kopania_Lidia

Kopania_Lidia
Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>