www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kontrowersyjna wypowied? Micha?a Wi?niewskiego!

By?bym w stanie zabi? ka?dego, kto by to zrobi? w ka?dej chwili.

Micha? Wi?niewski na swoim blogu odnosi si? do ci?gle aktualnej i bulwersuj?cej sprawy zatrzymania zdobywcy Oscara i re?ysera, Romana Pola?skiego.

Nie wyobra?am sobie ?adnej ze swoich 3 córek – pukanych w wieku 13 lat przez 45-latka i to w pup?. Podejrzewam, ?e by?bym w stanie zabi? ka?dego, kto by to zrobi? w ka?dej chwili. Nie ma na to wyt?umaczenia – a fakt „przebaczenia” jest wy??cznie chwil? s?abo?ci matki, która jest równie? do odstrza?u ze wzgl?du na przyj?te finansowe odszkodowanie.

Wi?niewski_Micha?


Prosi?bym o nie branie tego wszystkiego zbyt dos?ownie – nie jestem s?dzi? – opinia subiektywna. Szanuj? Romana Pola?skiego za jego twórczo?? ale jest takim samym tchórzem jak mój tata, który pope?ni? samobójstwo dzie? po moich urodzinach i moim powrocie do niego po kilku latach…

Wi?niewski_Micha?

Wi?niewski_Micha?


To kolejna subiektywna opinia gwiazdy na temat zatrzymania Pola?skiego. Przyznacie jednak, ?e chyba jedna  z bardziej odwa?nych?

Zobacz, co na temat Romana Pola?skiego mówi? inne gwiazdy!

Polskie gwiazdy o zatrzymaniu Romana Pola?skiego!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>