www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Konjo i Rutowicz razem???

Jola si? jeszcze zastanawia

Pojawi? si? pomys? nagrania programu z prowadz?cymi Jol? Rutowicz i Paw?em Konjo – Konnakiem. Ale Jola ma mieszane uczucia, co do duetu ze znanym satyrykiem …

„Wol? mie? w?asny show – przyznaje w rozmowie z Faktem Jolanta.

Poza tym boj? si?, ?e Konjo mo?e by? kompletnie nieprzewidywalny na wizji – dodaje Rutowicz, która jednak zastanawia si? powa?nie nad ofert?.” – donosi Fakt.

Jak znamy ?ycie, pewnie „odpowiednia” ga?a zmiecie wszystkie obawy.

Tylko pozostaje ci?gle nierozwi?zana jedna kwestia. W jakich kategoriach b?dzie mo?na umie?ci? show z duetem Rutowicz – Konnak? Chyba tylko, jako niez?y cyrk.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>