www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Koniec zwi?zku Oli Kwa?niewskiej!?

Jej narzeczony bawi? w klubie nocnym z kole?ank?

Jak podaje ?ycie na gor?co, Wojtek Szuchnicki, narzeczony córki by?ego prezydenta, Oli Kwa?niewskiej, bawi? w klubie nocnym w towarzystwie atrakcyjnej kobiety, któr? niestety nie by?a jego narzeczona Ola.

Kwa?niewska_Ola

Kwa?niewska_Ola

Ju? od dawna spekuluje sie czy zwi?zek Kwa?niewskiej ze sportowcem przetrwa. Ci?gle odk?adaj? ?lub t?umacz?c si? k?opotami z ustaleniem miejsca zamieszkania. Co? nam si? wydaje, ?e z tej m?ki, chleba nie b?dzie …

Kwa?niewska_Ola

Kwa?niewska_Ola_Szuchnicki_Wojciech

Kwa?niewska_Ola_Szuchnicki_Wojciech

Kwa?niewska_Ola_Szuchnicki_Wojciech

To b?dzie najdro?szy ?lub roku!!!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>