www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Koniec przyja?ni?

Chris pobi? Rihann?…

Zacz??o si? ca?kiem normalnie – para mia?a sprzeczk? na imprezie u Clive’a Davisa. Dopiero pó?niej okaza?o si?, ?e ta sprzeczka nie sko?czy si? ?adnym kompromisem… Chris Brown postanowi? bowiem pokaza? swoj? „w?adz?” i uderzy? swoj? przyjació?k? – Rihann?. Pó?niej policja otrzyma?a zg?oszenie o tym fakcie, przyjecha?a na miejsce zdarzenia i znalaz?a pobit? Riri. Chris zosta? aresztowany.

Wp?aci? oczywi?cie kaucj? w wysoko?ci 50 tysi?cy dolarów i uciek? do domu… W takim stanie. Czy?by si? wstydzi? swoich zachowa?? WCALE SI? NIE DZIWIMY.

Rihanna – zostaw tego faceta! Damski bokser Ci niepotrzebny…


Wpisz komentarz

  1. 11 lutego 2009 21:45

    Plotki, ploty, ploteczki, ?ycie gwiazd, sensacje, skandale » Chris Brown to dupek?:

    […] Zamie?cimy “streszczenie” ostatnich doniesie? o powodach k?ótni Rihanny i Chrisa. Efekty tej k?ótni opublikowali?my tutaj. […]

Podobne posty:

/* */?>