www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Koniec kariery Joli Rutowicz?!

Jesli w ogóle mo?na w tym konkretnym przypadku mówi? o prawdziwej „karierze” …

Program, który mia?a prowadzi?, chyba nie pojawi si? na antenie. W innych dziedzinach tak?e nie mo?e poszczyci? si? dzia?alno?ci?, – dostanie „?wira” nie zalicza si? do kategorii pracy medialnej.

Ko?cz? si? ju? wszystkie g?upie rzeczy, jakie mog?aby wykona? publicznie, wi?c nied?ugo jej osoba zapewne zniknie z mediów.

Mo?e to i dobrze, zainwestujmy w rozwój kultury na wy?szym poziomie.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>