www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Koniec bajki, Darek Krupa chce rozwodu!!!

Ciekawe, jaka by?a reakcja Edyty Górniak na takie stanowisko m??a, od którego odesz?a. Wydawa?o si?, ?e Edyta chce sobie jeszcze zostawi? furtk?, ale nic z tego!

Po wydaniu specjalnego o?wiadczenia Górniak i jej wyprowadzce z domu, w którym mieszka?a z Darkiem, on sam nie wypowiada? si? na temat ca?ej sprawy. Edyta wprost przeciwnie, a to narzeka?a na profesjonalizm Darka, jako menad?era, a to wpl?tywa?a w medialn? gr? swojego syna Alana (wyznaj?c mu Miłość na antenie Polsatu, „Jak oni ?piewaj?”). Krupa ci?gle milcza?, ma?o tego, jako menad?er Edyty pojawia? si? z ni? w czasie jej wyst?pów.

Górniak_Edyta_Krupa_Darek

Krupa_Darek


Ale kto by tak d?ugo wytrzyma?, zw?aszcza, ?e Edyta ju? ma podobno nowego faceta.

Znajomi Krupy mówi?, ?e Darek przerwa? milczenie. Chce rozwodu i bardzo w tej kwestii naciska na Edyt?.

Krupa_Darek


Teraz Górniak musi podj?? ostateczn? decyzj?, albo nagle zadecyduje o powrocie do m??a, – mówi?a przecie?, ?e czas poka?e, czy b?d? jeszcze razem, albo z?o?? wniosek rozwodowy do s?du …

Górniak_Edyta_Krupa_Darek

Górniak_Edyta_Krupa_Darek


Wpisz komentarz

  1. 18 lipca 2009 14:01

    gieldagwiazd.pl:

    Edyta nie bardzo wie co robi ale to jej sprawa. Ca?e to zamieszanie nie wp?ywa dobrze na jej akcje na http://www.gieldagwiazd.pl

  2. 23 lipca 2009 02:04

    jooreck:

    gupia ta gorniaczka wuielka gwiazda

Podobne posty:

/* */?>