www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Komunia u Moniki Richardson!

Ju? po wszystkim. Pierwsza Komunia w domu prezenterki ju? za nia.

Pierwsza, bo przecie? nie ostatnia. Monika ma jeszcze m?odsz? córk?? Zosi?, dlatego to wa?ne rodzinne wydarzenie po raz kolejny b?dzie mia?o miejsce w jej domu za par? lat. A teraz póki co, do Pierwszej Komunii przyst?pi? starszy, 8 – letni syn dziennikarki, Tomek.

Monika Richardson

Monika Richardson z synem Tomkiem

Monika Richardson z synem Tomkiem

Jak dowiadujemy si? z Twojego Imperium, komunia mia?a miejsce w ko?ciele ojców Bernardynów w Warszawie i by?a ogromnym prze?yciem dla ch?opca.

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>