www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Komu Ko?uchowska sp?aca d?ug?

Nie zgadniecie …

Jak donosi SE, Ko?uchowska prowadz?c program katolicki w TVP1 „My, wy, oni” zyskuje w oczach kleru, ale Ma?gosia zdradzi?a czemu zdecydowa?a si? prowadzi? ten magazyn

Pomy?la?am, ?e mo?e to by? rodzaj sp?acania d?ugu za wszystko, co dosta?am od Pana Boga, a my?l?, ?e przez ponad 30 lat ?ycia dosta?am sporo” -powiedzia?a Ma?gosia.

Zastanawiaj?ce s? dwie kwestie, w tym wypadku niejasne …

Jak dalej Ma?gosia b?dzie Bogu sp?aca? d?ug, je?li program zostanie zdj?ty z anteny?

Ma si? rozumie?, ?e za prowadzenie programu nie bierze ani z?otówki?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>