www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Komu da?a si? uwie?? Górniak!?

Ryszard Rynkowski o?eni? si? z jedn? ze swoich fanek, czy Edyta Górniak zwi??e si? z „kasiastym” fanem? Plotki mówi?, ?e …


Edyta spotyka si? z bogatym wielbicielem, który przez lata jej kibicowa?, wielbi?, a gdy nadarzy?a si? okazja wkroczy? w jej prywatne ?ycie.

Górniak_Edyta

I chocia? doniesienia kolorowych magazynów lepiej traktowa? z przymru?eniem oka, to w ka?dej plotce jest ziarno prawdy.

Górniak_Edyta

Jak b?dzie z tym newsem? Poczekamy, zobaczymy, Edyta z pewno?ci? po ostatnich wydarzeniach w swoim ?yciu nie b?dzie si? kry? z now? mi?o?ci? …

Górniak_Edyta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>