www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kompromitacja Lisa

Ostatni program Tomasza Lisa nie by? puszczony „na ?ywo” …

„By?em go?ciem ostatniego odcinka programu „Tomasz Lis na ?ywo” w telewizyjnej Dwójce i musz? przyzna?, ?e program wbrew nazwie nie by? na ?ywo – potwierdza w rozmowie z Faktem Eugeniusz K?opotek z PSL. – Z tego, co sobie przypominam, by?o to zwi?zane z jakim? zagranicznym wyjazdem redaktora Lisa. Bodaj?e do Stanów Zjednoczonych – mówi K?opotek.”

Szkoda, ?e ze zwyk?ego szacunku dla swoich widzów, Lis nie poinformowa? o wyj?tkowej sytuacji, jakim by?o puszczenie programu z playbacku. Czy?by nie liczy? si? ze swoimi fanami? A przecie? formu?a „na ?ywo” do czego? zobowi?zuje …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>