www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Komarenko zosta? cyganem!?

Z 18 tysi?cy, to ka?dy by si? po?asi? …

Ivan z pochodzenia jest Rosjaninem, ale okazuje si?, ?e nie jest to przeszkod?, aby Komarenko wyst?pi? na Festiwalu Kultury Romskiej.

Komarenko_Ivan


Jak podaj? ?ród?a prasowe, za wyst?p na tej imprezie Ivan mo?e dosta? nawet ca?e 18 tysi?cy.

Komarenko_Ivan


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>