www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kolor w?osów córki, Equrroli sp?dza sen z powiek!?

Mo?e dlatego, ?e to szczere wyznanie ojcowskiej ciekawo?ci mog?oby wywo?a?, jakie? spekulacje, choreograf znalaz? szybko wyt?umaczenie tego stanu. Podobno Nina Tyrka jest naturaln? blondynk? … tylko farbuje si? na ciemno.

Equrrola_Agustin

Tyrka_Nina

Tak uspokojony Agustin da? si? ponie?? marzeniom

Chcia?bym, aby nasza rodzina powi?kszy?a si? o jeszcze jedno dziecko, najch?tniej ch?opca. Fajnie by?oby mie? park?. Ale to zale?y te? od mojej partnerki – rozmarzy? si? Agustin

Ciekawe kiedy w ko?cu powie „?ony”? Przecie? ?lubne plany ju? by?y?

Equrrola_Agustin_Tyrka_Nina

Equrrola_Agustin

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>