www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kolejny ?lub Olafa Lubaszenki!

Tym razem jego wybrank? jest Hanna Wawrowska, z któr? jest w zwi?zku ju? ponad dwa lata. Kiedy ten ?lub?

?lub ma si? odby? w sierpniu. Ostatnio wesela w?ród doros?ych aktorów staj? si? modne.

Lubaszenko_Olaf_Wawrowska_Hanna_Linde_Edward

Ciekawe, czy jego 15-letnia córka zaakceptuje now? osob? w rodzinie.

Lubaszenko_Olaf


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>