www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kolejny skandal w „Ta?cu z gwiazdami!?

Ostatniej edycji towarzyszy?a dyskusja o tym, czy Natasza Urba?ska, aktorka i tancerka powinna bra? udzia? w show i rywalizowa? z amatorami. Razem z now? edycj? przysz?a pora na kolejn? gwiazd?.

Ta?czy?am ju?, gdy by?am ma?? dziewczynk? – powiedzia?a Oceana, niemiecka wokalistka w rozmowie z Super Expressem.

Gwiazda oczarowa?a swoim pierwszym niedzielnym wyst?pem nie tylko publiczno??, ale i jury w studiu. Mo?na, zatem spodziewa? si?, ?e b?dzie jedn? z faworytek typowan? do fina?owych odcinków. Tylko czy informacja o tym, ?e Oceana nie jest amatork?, tak, jak pozosta?e taneczne gwiazdy w show nie spowoduje fali krytyki? Przecie? to program dla amatorów, a nie zawodowców? Ju? przerabiali?my tak? sytuacj? w przypadku udzia?u Nataszy Urba?skiej. Wida? czeka nas powtórka z rozrywki, bo pozosta?ym uczestnikom trudno b?dzie dorówna? Oceanie w kolejnych odcinkach …

Zobacz, jak Oceana ta?czy?a w niedzielnym odcinku!

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>