www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kolejny brzuszek! Tamara Arciuch w ci??y!

Czarna sukienka nie by?a w stanie wyszczupli? Tamary

… na tyle, na ile pewnie by chcia?a. Na premierze komedii „Z?oty ?rodek” Arciuch pojawi?a si? w towarzystwie swojego partnera Bartka Kasprzykowskiego wyra?nie odmieniona. O ile czarne sukienki zawsze maj? za zadanie wyszczupla? swoje w?a?cicielki, tym razem nie by?o to raczej mo?liwe, bo ci??owy brzuszek Tamary jest ju? mocno zaokr?glony.

Jak sugeruje Fakt, termin porodu wypadnie w czerwcu.

Teraz ju? chyba nikt nie ma w?tpliwo?ci, ?e Tamara rozsta?a si? ze swoim m??em na sta?e. Co ciekawe jeszcze w listopadzie ubieg?ego roku Tamara pojawi?a si? w towarzystwie kole?anki Sonii Bohosiewicz, wtedy jeszcze ci??arnej …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>