www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kolejna spowied? M?ynarskiej!

Agata ci?gle mówi o Krecie …

Kiedy? Agata M?ynarska i Jaros?aw Kret tworzyli zgran? par?. Niestety nie na d?ugo, bo po pewnym czasie rozstali si?.

Niedawno Agata na ?amach kolorowej prasy opowiada?a o ich rozstaniu, o tym, ?e Jarek nagle znikn?? z jej ?ycia, ?e teraz nawet nie rozmawiaj? przez telefon...

I chyba temat Kreta strasznie ci??y M?ynarskiej, bo znowu spowiada si? ze szczegó?ów rozstania

Nasz zwi?zek zako?czy? si? nagle. Jarek znikn?? – wspomina w „Vivie”. – Dotychczas by?o tak, ?e to ja dzwoni?am, namawia?am do rozmów, t?umaczy?am. Tamtego dnia zrozumia?am, ?e ju? nie chc? tego robi?. Zamkni?cie tego etapu w moim ?yciu by?o dla mnie trudne. Okaza?o si? jednak jedynym mo?liwym rozwi?zaniem – opowiada M?ynarska” (SE)

Ten temat chyba ju? nas m?czy. Je?li ju? M?ynarska jest taka wylewna, to mo?e niech poopowiada o swoim aktualnym ?yciu uczuciowym?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>