www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kolejna pora?ka Maseraka!

Szkoda nam Rafa?a, planowa? wyjazd z kraju i nawet to mu nie wysz?o …

Na has?o „Rafa? Maserak” strach pomy?le?, co znowu si? nie uda?o, co si? z?ego przydarzy?o, kto kogo rzuci?, kto przegra? ….

Bo ostatnie miesi?ce w ?yciu Rafa?a to same doniesienia o jego kolejnych pora?kach.

Teraz przysz?a kolej na odrzucenie jego kandydatury do udzia?u w hiszpa?skiej edycji „Ta?ca z gwiazdami”. Rafa? jako wielokrotny mistrz ta?ców latynoameryka?skich móg?by by? wielk? gwiazd? tamtejszego show,

ale nie b?dzie. Niestety Hiszpanie nie s? nim ju? zainteresowani, jak wydawa?o si? to wcze?niej.

Ale mimo tego, Maserak ma cho? jeden promyk nadziei, ?e jego ?ycie  w miar? si? unormuje – podobno znowu wróci? do Ma?gosi Foremniak. Ciekawe, na jak d?ugo ...


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>