www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kolejna pora?ka Mandaryny!

Mo?e w ko?cu zrezygnuje ze ?piewu i na dobre zajmie si? ta?cem?

Cz?owiek uczy si? na b??dach, taka to ju? natura ludzka. Miejmy tylko nadziej?, ?e Marta Wi?niewska-Mandaryna wyci?gnie w?a?ciwe wnioski z tego, co spotka?o j? tym razem. Jak dowiadujemy si? z portalu Pudelek.pl nowy kr??ek gwiazdy AOK okaza? si? wielk? klap? i wspó?prac? z Mart? zako?czy? jej menad?er.

Wi?niewska_Marta_Mandaryna

Mo?e tym razem druga ?ona Micha?a Wi?niewskiego zaprzestanie nauki ?piewu? Najwa?niejsze, jest przecie? to, ?eby robi?, to co si? kocha, ale robi? to dobrze …

Wi?niewska_Marta_Mandaryna

Mandaryna szlifuje talent wokalny!?

Marta Wi?niewska si? rozbierze!?


Wpisz komentarz

  1. 22 stycznia 2010 14:06

    antlanxxxx:

    to co? jes poprost szmat? nie szanowan? tak? towzi??? i przedyma? he he hwdp

Podobne posty:

/* */?>