www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kolejna ofiara lodowego show

Tym razem pad?o na Beat? ?cibakówn?


„?cibakówna mia?a wypadek podczas treningu. Gdy partner po wyniesieniu w gór? opuszcza? j? z powrotem na ziemi?, dozna?a przeci??enia ?eber. To bolesny uraz, st?d te? aktorka musia?a w pi?tek pojawi? si? przed publiczno?ci? z plastrami, które prze?witywa?y przez jej efektowny strój.

Na ca?e szcz??cie uraz ten nie jest tak powa?ny jak te, które spotka?y Conrado Moreno (27 l.) i Micha?a Milowicza (38 l.). Obydwaj wyl?dowali niedawno w szpitalu z urazami g?owy i kr?gos?upa.” – napisa? Fakt.

Ciekawe czy do kolejnej edycji „Gwiazdy ta?cz? na lodzie (o ile w ogóle b?dzie realizowana) znajd? si? jakie? ch?tne gwiazdy? Mo?e trzeba b?dzie podwoi? p?ac?? Jak wida? ryzyko zwi?zane z udzia?em w programie jest du?e.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>