www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kolejna gwiazda chce si? odm?odzi??

Na pokazie najnowszej kolekcji, Tomasza Ossoli?skiego, prezenterka, o której ostatnio mawia si?, ?e uleg?a pokusie i skorzysta?a z mo?liwo?ci chirurgii plastycznej, powi?kszaj?c sobie biust, pojawi?a si? w trampkach. Bior?c pod uwag? fakt, ?e w ostatnim czasie w ?rodowisku showbiznesowym w trampkach widywane s? osoby podejrzewane o kryzys wieku ?redniego, nie trudno o podobne skojarzenia w tym konkretnym przypadku. Która gwiazda pokaza?a si? w trampkach na salonach?

Richardson_Monika

Richardson_MonikaWpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>