www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kobiety walcz? o Maseraka!

Ten to ma fart!

Szok! Dla niektórych kobiecych gwiazd, wielkim wyró?nieniem jest nie tylko oferta udzia?u w Ta?cu z gwiazdami, ale co ciekawe, taniec z Rafa?em Maserakiem! Jak spekuluje tygodnik Rewia, taniec w programie u boku przystojnego i popularnego tancerza jest aktualnie przewodnim tematem w obsadzie show. Otó? do partnerowania gor?cemu Maserakowi jest za du?o ch?tnych pa? …

Mucha_Anna_Maserak_Rafa?

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>