www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kobiety kochaj? Babiarz(y)a!

Ulubiony komentator sportowy ma si? czym pochwali?!

Przemek ju? od wielu lat komentuje wa?ne wydarzenia sportowe. Jest jednym z czo?owych prezenterów TVP.Babiarz nie ba? si? te? wyzwania, jakim zdecydowanie by? jego udzia? w lodowym show „Gwiazdy ta?cz? na lodzie”.

Niezwyk?e zaci?cie i pasja przejawiaj?ca si? w jego pracy, a przy tym nutka dobrego humoru, w prostej linii przek?adaj? si? na wielk? sympati?, jak? przez swoich widzów darzony jest Babiarz.

Mimo, ?e w rankingu „Tele Tygodnia” Przemek nie zdoby? Telekamery dla najlepszego komentatora sportowego( zaj?? drugie miejsce, zaraz za Maciejem Kurzejewskim), zosta? zwyci?zc? w innym rankingu.

Jak podaje SE w badaniach przeprowadzonych pod koniec ubieg?ego roku to w?a?nie Przemys?aw Babiarz zosta? wytypowany na najbardziej lubianego prezentera sportowego Polaków. Co ciekawe, prawie 50 % oddanych na Babiarza g?osów nale?a?o do kobiet 🙂


Wpisz komentarz

  1. 8 lutego 2009 18:04

    Plotki, ploty, ploteczki, ?ycie gwiazd, sensacje, skandale … | Smuga:

    […] Przemek ju? od wielu lat komentuje wa?ne wydarzenia sportowe. Jest jednym z czo?owych prezenterów TVP.Babiarz nie ba? si? te? wyzwania, jakim zdecydowanie by? jego udzia? w lodowym show “Gwiazdy ta?cz? na lodzie”. … Plotki, ploty, ploteczki, ?ycie gwiazd, sensacje, skandale … […]

Podobne posty:

/* */?>