www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kobieta poró?ni?a Mroczków!!!

Nic nie trwa wiecznie!?

Nawet tak silna wi??, jaka ??czy?a do tej pory bli?niaków Marcina i Rafa?a Mroczka ma swój kres.

Okazuje si?, ?e poza mi?o?ci? bratersk? w ich ?yciu jest jednak miejsce na inne warto?ci. Szkoda tylko, ?e s? one przyczyn? k?ótni pomi?dzy bra?mi. Prasa kolorowa ju? kilka miesi?cy temu donosi?a, ?e to narzeczona Marcina, m?odziutka Marlena jest powodem sporów pomi?dzy panami. Teraz Twoje Imperium dowiedzia?o si?, ?e konflikt pomi?dzy nimi urós? na sile do tego stopnia,i? osobno sp?dzili wakacje! Do tej pory by?o to nie do pomy?lenia!

Mroczek_Marcin


Wypada chyba przytoczy? powiedzenie, Gdzie diabe? nie mo?e tam bab? wy?le…

Mroczek_Rafa?

Mroczek_Marcin_Mroczek_Rafa?

Egzotyczny wirus zaatakowa? Mroczka!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>