www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

K?ótnia u Koroniewskiej i Dowbora!

Podobno Maciek jest bardzo zadowolony z metamorfozy swojej ukochanej Joasi. Koroniewska przecie zmieni?a si? ostatnio  w seksown?, zmys?ow? blondynk?. Ale zadowolony Maciej Dowbor, wcale nie oznacza pozbawiony m?skich przywar.

A typow? m?sk? przywara jest mi?dzy innymi zazdro??. To ona pot?guje w m??czyznach uczucie strachu przed utart? ukochanej kobiety. Niestety Dowbor nie zdo?a? pokona? tego pierwotnego uczucia i pono? pok?óci? si? z Joasi?. O co? Oczywi?cie o innego faceta!

Koroniewska_Joanna

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>