www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

K?ótnia Grocholi w „Ta?cu z gwiazdami”!

Jak s?dzicie o co posz?o?

Chyba mo?na powiedzie?, ?e zamieszanie pojawi?o si? z powodu ró?nic w priorytetach.

Katarzyna Grochola uczestniczka tanecznego show mia?a si? pojawi? na spotkaniu z podopiecznymi fundacji dzia?aj?cej na rzecz pomocy dzieciom. I tu pojawi? si? k?opot, poniewa? na ten sam dzie? ekipa Ta?ca z gwiazdami zaplanowa?a nagranie filmiku z Grochol? do nast?pnego odcinka.

Trudno by?o pogodzi? te dwie sprawy, co w takim razie zrobi?a Grochola?

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>