www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

K?opoty Ma?ka Zako?cielnego!

Czy Maciej Zako?cielny potrzebuje warsztatów aktorskich? Od d?u?szego czasu aktor nie mo?e odnale?? si? w showbiznesie.

Kolejne role zgarniane s? mu sprzed nosa. Jeden z re?yserów, jako powód niepowodzenia Ma?ka, poda? brak mo?liwo?ci zaoferowania czego? nowego.

Mo?e to tylko chwilowy kryzys, aktor jest przecie? lubiany w ?rodowisku i ceniony za talent. Swoj? ostatni? rol? w „Czasie Honoru” zaskarbi? sobie sympati? widzów i pokaza? liczne umiej?tno?ci.

Ciekawe, jak d?ugo potrwa ta z?a passa Zako?cielnego. Nie chcemy dobija? przys?owiowego „gwo?dzia do trumny”, ale jego niepowodzenia zacz??y si? po rozstaniu z Iz? Miko…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>