www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

K?opoty finansowe Marczuk-Pazury!

By? mo?e nied?ugo straci swój ostatni pewny sposób zarobku-udzia? w jury You Can Dance…

Producenci twierdz?, ?e woleliby widzie? na jej miejscu kogo? bardziej wyrazistego.

Marczuk_Pazura_Weronika

W pozosta?ych bran?ach tak?e nie radzi sobie najlepiej. Jej firmy upadaj?, kancelaria adwokacka nie ma klientów. Mo?e skusi si? na udzia? w 10 edycji Ta?ca z Gwiazdami? To bardzo dobry sposób na podreperowanie bud?etu…

Marczuk_Pazura_Weronika


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>