www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kim Kardashian b?dzie poprawia? swoje piersi…

Oczywi?cie u chirurga plastycznego!


Na razie Kardashian nie przyzna?a si? do skorzystania ze skalpela. Nie znaczy to jednak, ?e jest to dla niej obcy temat. Kim planuje bowiem si?gn?? po pomoc chirurga w przysz?o?ci.

– Prawie na pewno zoperuj? sobie piersi, po tym, jak urodz? dziecko. To dla mnie zupe?nie normalna sprawa, ?e kobiety chc? jak najd?u?ej wygl?da? efektownie. Wszystko zale?y od tego, jak cz?owiek si? starzeje i czy si? sobie podoba. Ja na pewno kiedy? sobie co? zoperuj? – wyzna?a gwiazdka.” – pisze SE.

Obawiamy si?, ?e za dziesi?? lat jedynymi naturalnymi gwiazdami b?d? te… na niebie.

//Foto by: PR photos


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>