www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Kim jest nowy ch?opak Natalii Lesz?

Natalia zerwa?a ze swoim dotychczasowym partnerem Svenem Martinem i obecnie jej ch?opakiem jest Leszek Stanek.

Od jakiego? czasu Natalia pokazywa?a si? w towarzystwie ró?nych m??czyzn, m.in. Kuby Wojewódzkiego. Jednak tym w?a?ciwym, nowym partnerem jest tancerz Leszek Stanek.

Poznali si? we Wroc?awiu na planie serialu „Tancerze” ( SE ). Kres zwi?zku z Svenem by? nieunikniony. Przeszkod? by?a jego samorealizacja za oceanem.


Wpisz komentarz

  1. 9 marca 2009 02:10

    leszek:

    ale ona jest ?adna i zgrabna

Podobne posty:

/* */?>